Meer duidelijkheid over importeren airsoft apparaten!

VOG Airsoft TEAM-DATA team data Apeldoorn
Ook 3e VOG binnen voor Team data
3 maart 2013
In welke provincie zal de eerste skirm in Nederland plaats vinden
16 maart 2013
Show all

NABV Airsoft Nederlandse Airsoft Belangen verenigingDe leden van de NABV kunnen van het lidmaatschap gebruik maken om met hun Airsoftapparaat op legale wijze de grens over te gaan om zowel in Nederland als in het buitenland deel te kunnen nemen aan evenementen. Ook kunnen ze op een legale wijze Airsoftapparaten buiten de Europese Unie kopen en invoeren. Dat kan door het zelf ter plekke, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, aan te schaffen en dan als reiziger dit mee naar Nederland te nemen. Dat kan ook door het bijvoorbeeld via internet aan te schaffen buiten de Europese Unie.

Denk bij deze aankopen ook aan het fiscale aspect. In het reizigersverkeer heeft de reiziger recht op een reizigersvrijstelling (let op: dit is een vrijstelling voor te betalen rechten bij invoer en staat los van de vrijstelling voor het binnenbrengen/invoeren van het Airsoftapparaat) voor aankopen tot een totaalbedrag van 430 Euro.

Voor aankopen via post-, pakket- en koeriersdiensten geldt geen vrijstelling voor te betalen rechten bij invoer. Bij invoer moet dan altijd een aangifte ten invoer worden gedaan van hetgeen is aangeschaft. Meestal wordt de aangifte verzorgd door het bedrijf dat het apparaat heeft vervoerd naar Nederland.

Neem dan ook vooraf contact op met het betreffende bedrijf en kijk ook eens op Douane.nlhttp://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/douane/

Toezicht Nederlandse Douane.
De Nederlandse Douane houdt onder andere zowel toezicht op het reizigersverkeer als op hetgeen dat via post-, pakket- en koerierszendingen vanuit buiten de Europese Unie in Nederland wordt ingevoerd.

Wat is nu belangrijk voor de leden om te weten als zij met een Airsoftapparaat op reis gaan naar het buitenland. Het belangrijkste is dat zij altijd hun lidmaatschapsbewijs bij zich hebben zodat dit getoond kan worden als de Douane daar om vraagt. De Douane kan daarnaast ook om uw identificatie vragen om te controleren of de gegevens op het lidmaatschapsbewijs daarmee overeen komt.

Reizigers
Gaat u met uw Airsoftapparaat de grens over en u kunt uw lidmaatschapsbewijs tonen als de Douane daar om vraagt, dan kunt u zonder problemen uw weg vervolgen. Heeft u echter niet uw lidmaatschapsbewijs bij u (of u heeft een lidmaatschapsbewijs dat niet op uw naam staat), dan overtreedt u daarmee de Wet wapens en munitie en wordt u strafrechtelijk vervolgd. De Douane neemt het Airsoftapparaat in beslag, maakt een proces verbaal op en draagt u en het apparaat over aan de politie of de Koninklijke Marechaussee. Het is nu verder aan het Openbaar Ministerie of en zo ja welke straf u krijgt opgelegd.

Aankopen buiten de Europese Unie
Hetzelfde geldt ook bij Airsoftapparaten die u in het buitenland bijvoorbeeld via het internet aanschaft. Als deze apparaten in Nederland ten invoer worden aangegeven door medewerkers van de post of het koeriersbedrijf, moet u zorg dragen dat deze medewerkers voordat deze aangifte bij de Douane wordt ingediend, in het bezit zijn van uw lidmaatschapsbewijs. Dat mag in dit geval ook een kopie van uw bewijs zijn. Neem dan ook tijdig contact op met het betreffende bedrijf om te informeren waar u de kopie naar toe moet sturen.
De Douane controleert bij de aangifte onder andere of de adresgegevens overeenkomen met de gegevens van het lidmaatschapsbewijs. Gebruik uw lidmaatschapsbewijs dan ook alleen voor zendingen die voor u bestemd zijn. Dit blijkt onder andere ook uit de adresgegevens op de factuur.

Wordt het (kopie) lidmaatschapsbewijs niet overgelegd of komen de gegevens van de zending niet overeen met de gegevens van het lidmaatschapsbewijs, dan neemt de Douane het Airsoftapparaat in beslag, maakt een Proces Verbaal op en draagt het geheel over aan de politie voor verdere strafrechtelijke afhandeling.

Belangrijk
Wellicht ten overvloede: Paragraaf 9a van de Regeling wapens en munitie bevat alle voorwaarden waar een particulier aan moet voldoen om handelingen (invoeren, uitvoeren, vervoeren, dragen, etc) te mogen doen met een Airsoftapparaat. De belangrijkste is dat u bij al die handelingen uw lidmaatschapsbewijs moet kunnen tonen. Zowel in Nederland, als op reis als bij internetaankopen.

“Succes met de NABV en de Airsoftsport.”

Douane Landelijk Kantoor